Hạt giống rau gia vị Thái Lan

Hạt giống lá é trắng Thái Lan 1 gr/gói
Hạt giống cải mù tạt leaf Thái Lan
Hạt giống cà gai xanh Thái Lan
Hạt giống ớt xiêm rừng Thái Lan
Hạt giống ớt chỉ thiên Thái Lan
Hạt giống ớt chỉ thiên chùm Thái Lan
Hạt giống ớt mặt quỉ siêu cay Thái Lan
Hạt giống ớt đùi gà 3a Thái Lan
Hạt giống ớt đậu đũa Thái Lan. 80 hạt/gói
Hạt giống ớt chilli tabaco Thái Lan
Hạt giống ớt chỉ thiên quả to Thái Lan
Hạt giống ớt cay chỉ địa Thái Lan
Hạt giống ớt cam chỉ địa Thái Lan
Hạt giống cải cúc lá nhỏ Thái Lan
Hạt giống bạc hà mèo catnip Thái Lan
Hạt giống hẹ lá Thái Lan. 1 gr/gói
Hạt giống xô thơm Thái Lan

Hạt giống xô thơm Thái Lan

26.500₫
32.500₫
Hạt giống cây hạt chia Thái Lan
Hạt giống húng quế 3a Thái Lan
popup

Số lượng:

Tổng tiền: